Falerumblocket
4 routes on 1 topo
Parkera vid sidan av vägen
Falerum blocket
General marker for the crag