Pepperoni
6 routes on 2 topos
Makkarakivi
5 routes on 1 topo
Maksamakkara
2 routes on 1 topo
Makkarakivi
General marker for the crag