Route #1
5.10a Sport at El Caos
Route #2
5.10c Sport at El Caos
Route #3
5.12b Sport at El Caos
Route #4
5.11d Sport at El Caos
Route #5
5.10a Sport at El Caos
Kifi
5.13d Sport at El Caos
La jaima de Jaime
5.10c Sport at El Caos
Amidio y yo
5.10c Sport at El Caos
Belek! Belek!
5.11a Sport at El Caos
Route #11
5.11c Sport at El Caos
Hassan Mouhajir
5.10d Sport at El Caos
12
5.10d Sport at El Caos
Lajaime de jaime
5.10c Sport at El Caos
No 13 (5c+)
5.10a Sport at El Caos