Kokuza-Kudi
13 routes on 9 topos
DPNR
4 routes on 2 topos
DPNR1
1 route on 0 topo
В чистом поле
4 routes on 4 topos
DPNR
General marker for the crag