Sokolica
15 routes on 0 topo
Turnia Lipczyńskiej
8 routes on 0 topo
Dupa Słonia
58 routes on 7 topos
Dolina Bedkowska
General marker for the crag