Virompeis thumbnail
Virompeis
6B Boulder at Firkantseinen
Firkanten sit thumbnail
Firkanten thumbnail
Firkanten
5 Boulder at Firkantseinen
Rundt firkantjern thumbnail
Høy travers, V til H thumbnail
Høy travers, H til V thumbnail
Triks i Ludo thumbnail
Triks i Ludo
6C Boulder at Brattsteinen
Lettvinten thumbnail
Lettvinten
6A+ Boulder at Brattsteinen
Putten thumbnail
Putten
6A Boulder at Putten
Slip and Slide thumbnail
Slip arête thumbnail
Slip arête
6A Boulder at Slip and slide
Elvabulderet thumbnail
Elvabulderet
5+ Boulder at Elvasteinen
Veibulderet thumbnail
Veibulderet
5+ Boulder at Veisteinen
Rota thumbnail
Rota
4+ Boulder at Håkonsteinen
Oppvarming thumbnail
Oppvarming
5+ Boulder at Håkonsteinen
Midten thumbnail
Midten
5 Boulder at Håkonsteinen
Vertikale gleder thumbnail
Pop thumbnail
Pop
6B Boulder at Dalsbøtårnet
Kort travers thumbnail
Juggaloo thumbnail
Juggaloo
4+ Boulder at Skallesteinen
Skallehullet thumbnail
Slap slap thumbnail
Slap slap
6A+ Boulder at Slappa
Tullflir thumbnail
Tullflir
6A Boulder at Slappa
Skifer venstre thumbnail
Skifer høyre thumbnail
Skifer høyre
? Boulder at Skifertaket
Sva venstre thumbnail
Sva venstre
4+ Boulder at Giganten
Sva høyre thumbnail
Sva høyre
5 Boulder at Giganten
En skarp en thumbnail
En skarp en
6A Boulder at Giganten
2 skarpe thumbnail
2 skarpe
? Boulder at Giganten
Giganten venstre exit thumbnail
Pekefingeren thumbnail
Pekefingeren
5+ Boulder at Giganten
Giganten høyre thumbnail
Giganten høyre
? Boulder at Giganten
Firkanttravers thumbnail
Topp i treet thumbnail
Topp i treet
5 Boulder at Veggen
Railway to Dalsbøen thumbnail
300 kg mose thumbnail
300 kg mose
4+ Boulder at Veggen