Släpp klättrarna loss, det är vår!
Boulder problem #8, 5
sittstart på stenen.
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries