10, Trollveggen
10 routes on 1 topo
12, Boppesteinen
2 routes on 0 topos
3, Steinbra
17 routes on 3 topos
7,Tikke / 6,Ram / Hoppla
6 routes on 3 topos
Afrika
1 route on 1 topo
Bresteinen
9 routes on 1 topo
Mantel/dau/gammel/høy
17 routes on 4 topos
Panoramasteinen
1 route on 0 topos
Steinflat
6 routes on 1 topo
Steintung
4 routes on 0 topos
T-steinen
5 routes on 0 topos
Parking space
Briksdalen
General marker for the crag