Převisy
Převisy
Kriplkára, 6b+
Přímo po borhácích se napojit na Komu zvoní hrana. Kříží Rubikovu kostku, cvaká se společný borhák + případně i nýt Rubikovy kostky
Added by Slávek Dostál
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!