Access

The area is access sensitive

Markägaren Peter Vestner har bett de som klättrar där höra av sig då han gärna vill veta om det är någon i skogen då han jagar en del på marken (inte bara älg). Så slå en signal eller skicka ett SMS till 070-272 38 28 innan ni åker ut. Han brukar vara snabb att svara.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.

Boda

The area is access sensitive!

Markägaren Peter Vestner har bett de som klättrar där höra av sig då han gärna vill veta om det är någon i skogen då han jagar en del på marken (inte bara älg). Så slå en signal eller skicka ett SMS till 070-272 38 28 innan ni åker ut. Han brukar vara snabb att svara.