Routes on Bílá skála

2 sport

We like Bílá skála

Activities on this crag

Bílá skála

The area is access sensitive!

Plotna se nachází ve stráni za železniční tratí. Přístup k Bílé skále je nejsnazší ulicí Povltavská. Přibližně 200 m západně od křižovatky s ulicí Bulovka se nachází průchod v ochranné zdi. Zde, pokračujte vyšlapanou cestičkou v křovinách k železničnímu portálu a nadejděte ho. Dále po vrstevnici k plotnám. Cesty se nacházejí napravo, za větší spárou ve skále. Celá stráň byla v roce 2021, správci železnice, očištěna o velké množství trní.

MHD: Bulovka, Pelc Tyrolka

Parkoviště: Ulice Bulovka či u budov Matematicko-fyzikální fakulty UK.