Garga Suyu
0 routes on 0 topos
Pentadaktylos
0 routes on 0 topos
Styloid Process
0 routes on 0 topos
Viran Rocks
0 routes on 0 topos
Beşparmak
General marker for the crag