Routes on Beit Arye

55 sport 17 trad

We like Beit Arye

Miri Attias • over 2 years ago
Jek Eidelzon • over 2 years ago
Eliav Bar-Natan • about 3 years ago

Activities on this crag