Stickspåret
1
Stickspåret 1 / 1
  • Ståstart med händerna runt högra bullen på överhänget. Klättra vänster och upp.