Stickspåret
Flying Scotsman, V4+
Ståstart med händerna runt högra bullen på överhänget. Klättra vänster och upp.
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!