Kong Harald thumbnail
Kong Harald
6C Boulder at Haraldsteinen
Harald Hårfagre thumbnail
Babyharald thumbnail
Babyharald
4 Boulder at Haraldsteinen
Harald Hardråde thumbnail
Harald V thumbnail
Harald V
6A+ Boulder at Haraldsteinen
Harald Blåtann prosjekt thumbnail
Harald Gråfell Prosjekt 7C/8A? thumbnail
Harald Blåtann  Revers prosjekt 7C? thumbnail