Lilla grottan
8 routes on 2 topos
Åsenholmen. Stora blocket
15 routes on 4 topos
Åsenholmen
General marker for the crag