There are no topos available for sector Pepino at Arico. You can add new topos on the topo page.
Luna llena, 5.11d
4 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 9aa7ed9aee44
Vesa Salonen
1997-07-18
On-sight
Viktor Kamb
Viktor Kamb
2017-01-01
On-sight
En av mina stoltaste onsights på så bult. Fantastisk brant layback och traversklättring med lite jam å stäm. Hade hört innan att jag skulle vara uppmärksam på bultarnas skick. Limbulten innan cruxet rörde på sig så jag drog i QD.n. Det gjorde nog att jag nöp i så det gick vägen. En linje som inte hade skämts på Skälefjäll.