No special access issues

Parkera så att du inte är i vägen för de fritidshus som finns alldeles intill bron.
Vandra parallellt med älven uppströms på en mer eller mindre igenväxt skogsväg tills du springer på sjöstenen, M-blocket och övrig trad/sport hittas högre upp i terrängen. Leta efter blänkande borrbultar.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.