Linus smakar av livets goda - stora grepp, överhäng, myggfritt & solsken Missödesmarschen, Boulder, V3+ (6b) Degersjöberget
Photographer: Dag Knutsson, added about 5 years ago