Tina Lundberg Tue Jun 6 16:12:34 2017
Kanske 6c+ om det inte är så att greppen till höger är eleminerade. Fast om m...