Tina Lundberg Mon May 8 08:21:51 2017
Sittstart, höger hand lågt och vänster hand högt, om jag minns rätt.