Nils Winell Thu Apr 20 16:30:13 2017
Att inte använda vänster kant i slutet, och bara gå rakt upp i diedret går no...