Sjöstenen
Life is... Sds, V9
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v6|v7|v9&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Beta
Sds
Video beta
starts at 6:11
Mikael Uponen about 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 4ea20067c7b8
Kristoffer Höglund
2013-09-01
Red point
Small 5dc30953fdc0
Mikael Uponen
2013-10-30
Red point
Probably not a 7C but I'll take it anyway.. Liked it very much, except it made me bleed! :)
Small b355163e48af
Henrik Sennelöv
2014-10-12
Red point
So tired last effort of two days climbing. Happy for this!
Small 67b0814f92b1
Anthon Swahn
2016-03-26
Red point
Small de9cfb85ea41
Linn Björ
2016-03-26
Red point
Bra friktion. Gick rätt smidigt efter några försök.
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2016-03-30
Red point
För en som crimpar som jag upplevs den nog som 7C. Stån är det roliga!