Teliastenen
Jeepers creepers, V10
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v9|v10&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Hannes Platon
Hannes Platon
2016-03-28
Red point
Bra köttat Cosmo och Minna. Skönt med en riktig klätterdag som avslut på den stulna påsken.