All
Powertrip, 5.13d
4 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 5d8996af7728
Christopher Aspberg
2007-05-10
Red point
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2018-04-22
Red point
Ett av årets huvudprojekt (eller fjolårets egentligen) gjort redan. Kul! De svinhårda flytten kändes lättare än nånsin men ändå blev det kamp. Och Staffan promenerade Periferi. Bra dag!