Annlegsarbeid
Egg, 7c
Sittstart.
1 ascent logged with grade opinion 7c+.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small ead0103b42d3
Tarjei Hamre
2013-09-17
Red point
7c+
Vet ikke navn eller grad. Men en av de beste på nivået i Snillfjord.