Lilla och vänstra väggen
Café Opera , 5.11c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|5.11c|5.11d&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Karin Sterky
Karin Sterky
2004-08-17
On-sight
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2007-06-07
Red point
Small df162daa1966
Nils Winell
2014-09-27
Red point
Jag vill egentligen sätta 1 stjärna, men den är lite för ojämn. Dock väldigt kul sista tredjedel!
Adam Kaijser
Adam Kaijser
2016-03-15
Red point
Troligen tidigare också.
Small 197de44fe640
Tobias Rönnbäck
2016-09-30
Red point
5.11d
Cool och kul! På 2:a. Solid 7a, kanske t.o.m plus?

Public to-do list entries