Ramonesklippan
Go, 7a+
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7a|7a%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2012-05-29
Red point
7a
Skoj problem. Kan lika gärna vara 6c, svårbedömt.. Start upp till HH crimpsloper, VH in på pinchigt grepp bredvid HH. Sedan upp med VF i sprickan. Stega upp HF i spricka på svat sedan upp
Small 0ff7e566b750
Robbin Åberg
2012-05-29
Red point
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2013-04-28
Top rope
Small f77b36d7c56b
Matthias Gmuer
2016-07-27
Flash
Small 3165116fe83e
Leonid Nazarov
2017-07-02
Red point
Small 5022a9cc04a9
Lotta Fernstål
2018-06-15
Red point