Rävloungen
Devils pie assis, 6c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|6b%2b|7a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Beta
Start m hö hand på crimp, vä på halvtaskig 3 finger juggsloper, upp t jugg och vidare t kant m vä h.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 65e49985a0ae
Calle Bejersten
FIRST ASCENT
2012-03-18
Red point
7a
Bitig liten sak
Small 0ff7e566b750
Robbin Åberg
2012-10-27
Red point
7a
Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2012-10-27
Red point
7a
Small 27df753ea3e7
Joar Gruneau
2013-04-28
Red point
6b+
det va väll denna vi gjorde eller? Välldigt nära på flashen sen tog det några försök :)