Blottaren
Persistence of time, 8A
Start i samma grepp som Krauf-Blitz. Klättra facet.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7c%2b|8a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Jonas Solen about 2 months ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Andreas Almqvist Gref
Red point
7C+
tycker jag fick till en bra beta, kanske soft 8a. eventuellt höll förstabestigaren mer höger i slutet? tar railen en bit ovanför brytet efter att ha klättrat facet.
Love Gleisner
Love Gleisner
2016-03-24
Red point
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2017-12-02
Red point
Small 17fac4f70fff
Jonas Solen
2020-05-25
Red point
Blir soft med kortmansbeta högerhällås tycker jag

Public to-do list entries