The Nose
Bättre än Bleau assis, 7b
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7a%2b|7b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Robbin Åberg over 4 years ago.
Staffan Wahlsten over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Fredrik Sydstrand
Fredrik Sydstrand
FIRST ASCENT
2014-02-18
Red point
Small 84c75a337980
Torbjörn Olsson
2014-04-02
Red point
Small 072feb0960a7
Staffan Wahlsten
2014-05-02
Red point
Några lite luriga, halvhårda flytt in i stå'n. Finare och pumpigare. Svårt att gradera, soft 7B?
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2014-05-02
Red point
Fint problem!
Small 0ff7e566b750
Robbin Åberg
2015-04-14
Red point
7a+
superb klättring, gick ner direkt efter jag flashat stå´n. vill inte trampa någon på tårna med grader, men för mig känndes den mer 7a än 7b, hatten av för FA och tack för ett väldigt fint problem!!
Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2015-04-14
Red point
7a+

Public to-do list entries