Złoty widok
Radon HE, 7a
start z najniższych krawądek , z przywisu
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!