Złoty widok
Lewy Do Prawego, 7a
lewa na kancie, prawa podchwyt, wysoka wstawka lewa nogą ( najlepiej z 2 crashów ;) )
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 218860cefc4c
Sebastian Piguła
2nd ASCENT
2017-12-07
Red point