Lewe Kociołki
Całka, 6a
SD z krawądek niżej do góry i w prawo, bez kamienia podstawy tylko ścianka
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!