Kompressionsblocket
1
2
Kompressionsblocket 1 / 1
  • Starta med vh på hyllan och hh i bra undertag/sidotag
  • Sittstart, compression between sloping hold on the arete and sidepull in roof.