Kapten Sjögräs
P-bajs, V5+
Starta i stort grepp och gå långt mot sloper/pinch
10 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small aef1c7834993
Sam Ogawa
2016-09-22
Red point
Small 797236ce973a
Felix Abrahamsson
2017-02-15
Red point
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2017-02-15
Flash
Kanske något porösa fotsteg.. greppen för händerna däremot, dom var fina!
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2017-05-08
Red point
Långt första move för mig!
Small 072feb0960a7
Staffan Wahlsten
2017-05-08
Flash