Kamień Michniowski
Tabex BK, V10
FA Kuba Główka
No ascents logged.
Beta
Tabex bez lewej krawędzi dachu.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!