Prowded
Lead-lad, V9
Sitstart with hands on low underclings, go slightly to the left.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v8|v9&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
FIRST ASCENT
2013-06-29
Red point
Tonys projekt. Ett riktigt hårt move, omöjlig att gradera. Tar upp denna till 7C nu när andra provat.
Peter Schibbye
Peter Schibbye
2015-07-13
Red point
Det svåraste för mig var att inte dabba. Fick göra movet 6-7 gånger innan jag lyckades göra det utan dab. Kanske 7B+ om man har långa armar.
Small 877f5f4efb9b
Alexander Fallden
2015-12-27
Red point
Som sagt, svårgraderat. Hårt och kul move!
Small 5dbf2d9dbebb
Robert Österholm
2016-05-06
Red point
V8
4 go
Small 7327e8cead54
Per Wermelin
2016-05-31
Red point