Traversblocket
Traversblocket
Volt, V8
Grade opinions
Chart?chxl=0:|||10||20||30||40||50||1:|v6|v7|v8|v9&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2013-04-24: V9 => V8
Video beta
@6:21
Erik Bäcklin 11 months ago.
Anja Hodann over 2 years ago.
Emil Abrahamsson almost 3 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2011-06-05
Red point
Lättare att ta greppet till vänster och lägga häl. Åtminstone med ett par Anasazi Verde.
Small 3e9d17b098f2
Fredrik Bodin
2011-06-05
Red point
Håller med Fredrik Sydstrand angående denna.
Small b9568e5aae43
Olof Eriksson
2011-09-03
Red point
Soft med sidtag och hälbeta.
Small e3497fd752ad
Robert Rundin
2011-10-14
Red point
V9
Gick förvånansvärt lätt med sidtag-häl beta jämfört med förra gången. Håller nog fortfarande graden.
Daniel Andersson
Daniel Andersson
2011-11-26
Flash
V9
nice and steep.
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2011-11-26
Red point
V9
Typ flash...

Public to-do list entries