Igelboda 8
Uteliggare, V5
Yabostart
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|1:|v4%2b|v5|v5%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2015-06-13: V5+ => V5
Video beta
Jonas Solen over 3 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small dac06cb00da2
Johan Hvenmark
FIRST ASCENT
2015-03-04
Red point
V5+
Jonas Löfling
Jonas Löfling
2015-05-06
Red point
V5+
Ett hårt flytt och sedan in i den naturliga ståstarten. Soft för mig som är 169 cm?
Nils Vesterlund
Nils Vesterlund
2015-05-06
Red point
V5+
Uteslöt allt under stora stenen.
Small a762dcc79d34
Johan Persson
2015-05-06
Red point
Edvard Lindahl
Edvard Lindahl
2015-05-23
Red point
Small e7a5791431bc
Rasmus Johansson
2015-05-25
Red point
Roligt men krystat problem. Kändes lätt med hälbeta. Aldrig 7A om man jämför med problemen på huvudväggen.

Public to-do list entries