Get .premium to see this topo image.


Get .premium to see this topo image.

Kojak, 7c+
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|25|30|1:|7c|7c%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Erik Assum
Erik Assum
1999-05-15
Red point
Anders Lindström
Anders Lindström
2005-04-17
Red point
8a?
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2009-09-05
Red point
Kroppslig led som passar mig! Simon va lite vissen men rekan levererade som vanligt!
Erik Lundqvist
Erik Lundqvist
2009-09-05
Red point
helkväll för räkan o köttklossen
Small 824f74c7edcf
Martin Leidebrant
2010-04-18
Red point
Väldigt hård för mig! Men är man stark i avlåsningar som vår vän herr Renlund ska det tydligen inte vara några problem. Tji fick jag.
Small d6fa725f6311
Wilhelm von Döbeln
2014-08-28
Red point
bra kväll och bra led! flöt på perfekt och allt stämde på första presset

Public to-do list entries

Small 3e6de0cd49d9
Short lead climbing but Its very hard too!. I climb with Harry Denanto, we climb until to the top but we cannot red point at the same time, next time I will try again. The movement a bit far from my body some move its very heavy to go.