Main
Columbo, 5.13b
Not as hard as the route to the right - Baretta.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|1:|5.12d|5.13a|5.13b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2015-04-26: 5.13a => 5.13b

Ascents from public tick lists

Erik Assum
Erik Assum
1999-05-24
Red point
Small c07f3a98bae8
Magnus Högström
2002-07-20
Red point
5.12d
andra försöket
Anders Lindström
Anders Lindström
2002-09-28
Red point
SWEET!!!
Small 6eb7fa9001fe
Robin Dahlberg
2004-04-07
Red point
5.13a
Small 7ce849b47995
Elias Tullberg
2008-08-25
Red point
5.13a
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2009-08-20
Red point
Med tanke på att det är min favoritlutning får den en 8:a, om än en mjuk och fluffig sådan. Spexiga moves och positioner på skitiga flaten.

Public to-do list entries