Main
Baretta, 5.13b
25 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Erik Assum
Erik Assum
1999-10-21
Red point
Small c07f3a98bae8
Magnus Högström
2002-07-20
Red point
Anders Lindström
Anders Lindström
2007-05-27
Red point
Shibby!
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2009-08-20
Red point
Så fick man klättra något på Flaten - det var väl roligt. Fin sändarkväll med Verket-strongboys.
Small 824f74c7edcf
Martin Leidebrant
2010-05-03
Red point
Gud va skönt att inte behöva klättra den här leden igen.
Small d3ccc6fb474f
Peter Renlund
2010-05-31
Red point
Då kan man gå vidare...

Public to-do list entries