Farsta Strands-bouldern
Farsta Strands-bouldern
? ss, 6b
4 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 7e5e6770ba5b
Niklas Stahre
2011-03-26
Red point
tv om Plebejen. ss på rampen nere tv.
Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2012-03-08
Flash
Small 0ff7e566b750
Robbin Åberg
2012-03-11
Flash
Jonathan Björklund
Jonathan Björklund
2017-04-17
Red point
Körde utan greppen åt höger i slutet - Rakt upp. finns några krimpar på vägen.