Get .premium to see this topo image.

Fourmis Rouges, 7c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|25|1:|7c|7c%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta
Jarmo Annunen 11 months ago.
Jarmo Annunen 11 months ago.
starts @ 29:15
Mikael Uponen almost 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 2f0fee85e5bd
David Graham
2000-11-20
Red point
Small b321e810c3e5
Michele Caminati
2006-04-30
Red point
***
Fernando Jiménez
Fernando Jiménez
2010-04-01
Red point
7c+
Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2010-10-20
Red point
Superklassiker. Gick snabbt - testade den istället för Big Boss som gick dåligt. Startade från träplanket vilket jag senare förstått kanske inte är helt kocher men de första greppen är ju sjukt sandiga och eroderade. Ändå där uppe problemet är.
Small 15c5b349aab2
Paul Robinson
2011-02-05
Red point
3rd go. wet. everything is wet and wont dry!
Small 9b2af7dc6584
Anthony Gullsten
2011-03-16
Flash

Public to-do list entries