Amfiteatern
Tattotia (SDS), 6c
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|6b|6c&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Björn Pohl
Björn Pohl
FIRST ASCENT
2003-05-18
Red point
FA
Small 0ff7e566b750
Robbin Åberg
2012-10-28
Red point
Small 5c1eb41bad4b
Niklas Felix
2012-10-28
Red point
Small 7e5e6770ba5b
Niklas Stahre
2013-05-01
Red point
Small 812692ae714e
Fredric Gatu
2013-05-01
Red point
Small 67f8babadd62
Viktor Gyllenberg
2013-05-13
Red point
var på den här förra året, då kändes det desperat. med lite kroppsstyrka och ordentlig skolboksflaggning så gick det. två 6C på en kväll, venga!

Public to-do list entries