Wielki Blok
Wielki Blok
Pawulon
Max Wrzask Mimo lekkiego ogranicznika, super bald, trzeba mieć psyche. 5 months ago
Daniel Jeromin i dobrego spottera 4 months ago
Refresh
Log in or sign up in order to add a comment!
Prostowanie Pawulonu, 5.12c
Ogr. Przy wyjściu nie ma pułki oraz kantu z prawej strony.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!