Wielki Blok
Wielki Blok
Prostowanie Pawulonu, V8
Ogr. Przy wyjściu nie ma pułki oraz kantu z prawej strony.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!