Bergparksblocket
Juggo, V1
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|v0%2b|v1|v2|v3&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2015-08-12: V0+ => V1
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 17fac4f70fff
Jonas Solen
2013-08-16
Flash
Small 63a26b1708a0
Andreas Adolfsson
2014-04-12
Flash
V0+
Small 5776d18a8c2c
Henrik Silfvernagel
2014-05-15
Flash
Small 197de44fe640
Tobias Rönnbäck
2015-01-19
Flash
V2
Jag klättrade nog med sämre beta än nödvändigt, men kan inte se hur den kan skilja 2 hela siffergrader från Olja in Magen
Jon Lindmark
Jon Lindmark
2015-08-11
Flash
Förväntar man sig en 4:a blir man nog besviken.
Small b07400e44082
Emil Bergman
2015-10-07
Flash
V2