Åkers
Rosetta, 7c+
Sittstart ett par meter vä om Return of the caveman - båda händer i uc längst t vä. Avsluta i Caveman.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|1:|7c%2b|8a&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Automatic grade updates
2012-10-12: 7c => 8a
2012-10-14: 8a => 7c+
Video beta
Patrik Leje over 5 years ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 475ae8fbf684
Fredrik Sydstrand
2012-10-07
Red point
8a
Med svårighet. Klart kul problem som kan klättras på många sätt. Jag valde det enklaste. Edit: Enklaste sättet att klättra Rosetta OG, aka Rosetta high.
Hannes Platon
Hannes Platon
2015-05-03
Red point
Small 336ce39733a4
Rickard Sjöquist
2015-11-03
Red point
8a
Small d4ee3bd7a656
Sammy Dahlman
2015-11-03
Red point
8a
Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2019-04-03
Red point
Gjorde inte någon undercling-travers. Den betan såg sisådär-intesåkul-ut. Att gå vänster in i kompression var ju jättehäftigt

Public to-do list entries